دانلود رمان ازدواج بخاطر برادرم  ماه بانو 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ازدواج بخاطر برادرم pdf ماه بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ماه بانو مـیباشـد

موضوع رمان :غمـگین عاشقانه

خلاصه رمان:

داستان خنده، غم، خـوشی، عشق و فداکـاریه که البتـه در نهایت به پختـه شـدن داستان کمک مـی کنه.
دختری از تبار خـوشی و آزادی، کسی که در خـوشبختی غرق شـده.
کسی که مزه ى تلخ درد براش نا آشناس.
زندگی با بوی آرامش و خدا، اما همـیشـه یه آدم خـوب، خـوب مـی مونه؟!

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان