دانلود رمان اسیر یک روانی  از حدیث نادی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اسیر یک روانی pdf از حدیث نادی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حدیث نادی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

ترسیـده وگریون فقط مـیـدوئیـدم نفس کم اوورده بودم
برگشتم عقب تاببینم هنوز دنبالمه که بادیـدنش ترسو وحشتم بیشترشـد

پاهام دیگـه یاری نمـیکرد ،چندباری نزدیک بود
سکندری بخـورم

به سختی تـونستم جلویه زمـین خـوردنموبگیرم
صدایه ضربان قلبمومـیشنیـدم که چطور
تندتند مـیزنه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان