دانلود رمان بیمارستان عاشقی  از نگار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بیمارستان عاشقـی pdf از نگـار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نگـار مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان:

رو مبل ولو شـدم و تـو گوشیم داشتم مـیگشتم تازه از دانشگـاه اومده بودم و خیلی خستـه و گشنه بودم پاشـدم رفتم تـو آشپزخـونه و غذامو گرم کردم و همونجوری تـو بشقاب برداشتم آوردم تـو سالن و شروع به خـوردن کردم یه چشمم به گوشی و یه چشمم به قاشق بود یه قاشق عدس پلو گذاشتم دهنم و شروع کردم به جویـدن یه لحظه حس کردم یه چیزی تـو دهنمه کشیـدمش بیرون

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان