دانلود رمان تاوان دل شکسته از مهدیه_mhk

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تاوان دل شکستـه pdf از مهدیه_mhk با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  مهدیه_mhk مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اربابی/خدمتکـاری

خلاصه رمان تاوان دل شکستـه

مـیروی ولی من منتظرم،این پایان کـارم نیست

داستان زندگی دختری است که از خانواده و جامعه طرد مـیشـه اما همـیشـه

امـیـدواره چون بسیار عاشقه و همـین عشق هست که باعث نابودیش مـیشـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تلاطم بارانی

قسمت اول رمان تاوان دل شکستـه

بالاخره باخستگی زیاد به خـونه رسیـدم تمام بدنم درد گرفتـه یکی نیست بگـه معلومه به خاطر

دیشبه که اصلا  نخـوابیـدم

مقنعه روازسرم کشیـدم موهام عرق کرده بود موهای کوتاهم که تا گردنم بود ولی همـیشـه رنگ

مـیکردم اونم قهوه ای هیچ وقت رنگ موهای خـودمو دوست نداشتم موهام مشکی بود پایینشون

فربود ومن همـیشـه حسرت موهای لخت سیمـین رومـیخـوردم پس همـیشـه قهوه ایشون مـیکردم

خیلی دلم مـیخـواست بلوند کنم اما همـیشـه فکرمـیکردم بهم نمـیاد ورنگ کردنشون به بلوند فقط

ریسکه چون صورتم گندمـگون بود وسفیـد سفیـد نبودم امازیادم سیاه نبودم

دستمو تـوکیفم کردم وپاکت سیگـارم رودراوردم روی مبل لم داده بودم وکولر موهامو تکون مـیـداد

چشماموبستمو سیگـاررو روی لبم گذاشت دنبال فندکم گشتم بالاخره ازتـو کیف شلوغم پیـداش کردم زیرسیگـارنگـهش داشتم

وسیگـارروروشن کردم یک هو چشمم به حروف حک شـده روی فندک افتاد به یاد اون روز افتادم

دربند رفتـه بودم باسیاوش اولین تجربه من در دوست SH پسر داشتن:

تقدیم باعشق به عزیزترینم -وای سیاوش چقدرخشگله

تازه خانم خانما روی فندکوببین اول اسمت روش حک شـده -اخ جون چه باکلاس وای سیاجون تـو

خیلی خـوبی

ازخاطرات اومدم بیرون ناخـوداگـاه پوزخندی روی لبم اومد دود سیگـاروتـوریه ام فرستادمو باژست

خاص خـودم فرستادمش بیرون سیمـین همـیشـه مـیگفت شادان تـو مرض داری همـیشـه طوری

سیگـارمـیکشی که تمام نگـاه ها رو به خـودت مـیکشی اهی مـیکشم وسیگـارو

خاموش مـیکنم خـودموبه اتاق مـیرسونم وروی تخت مـیفتم وبه خـواب عمـیقـی…

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان