دانلود رمان ثمره  زینب امیری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ثمره pdf زینب امـیری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زینب امـیری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

صدای گریه ی ثمره از اتاقش مـیومد. باز دوباره بد خـواب شـده بود. آهی کشیـدم و به اتاقش رفتم. بچم داشت از گریه هلاک مـیشـد انقدر هق هق مـیکرد.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان