دانلود رمان خیال های ترک خورده  از مامیچکا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خیال های ترک خـورده pdf از مامـیچکـا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مامـیچکـا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان خیال های ترک خـورده

اشتباه…. یک نااگـاهی از جانب من

از جانب تـو از جانب همه .داستان دو دختر

نه دوستند نه دشمن از دو دیار جداگـانه…

با یک سرنوشت با یک اشتباه ولی از جانب کی؟؟

روزی یه دونه پست داریم.اونم شبا….

البتـه تمامـی پستـها تپل خـواهند بود خـوشحال باش…

یک کف جانانه به افتخار خـودت بزن سرت را بالا بگیر که مردی…

که یک دختر ساده را ناباورانه شکستی

ناراحت نشو ابدا این طبیعت تـوست

اینکه روی تل جسم ظریف و لطیف من پرچم

پیروزی ات را به اهتزار دراوری که اوج یکه تازی تـو همـین پستی و بلندی ۵۰ کیلویی است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لالایی پیانو مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان خیال های ترک خـورده

نگـاه پر غرورت را به من بدوز و قدرتت را به رخ من بکش افرین انچنان که شایستـه مردانگی تـوست

بی خیال من بی خیال ما مهم تـویی تـو ارام باشی تـو خـوش باشی تـو راحت باشی کـافیست

من که مهم نیستم ترکهای تن و روح مرا که کسی نمـی بیند

این تـویی که کل کـائنات حول محور تـو مـی چرخند خـورشیـد برای تـو طلوع مـی کند و

ستارگـان به عشق تـو مـی درخشند و حتی من من حقـی ندارم

برای تـو افریـده شـده ام تا به ارامش برسی

هیس… هیس دخترها که اعتراض نمـی کنند.باصدای بلند گفتم: االن مـیام مامان

ولی اصال از جام تکون هم نخـوردم سرم رو فرو کردم تـو

کتاب زبانشناسی مقابله ای و سعی کردم مطالب مزخرفش رو

تـو مخم فرو کنم پوفی کردم و سرم رو روی کتاب گذاشتم . که چی؟

تـهش که بایـد مـی رفتم پایین تا با نامزد عزیزم

روبرو بشم با اکراه از رو صندلی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان