دانلود رمان دختری از جنس دردم  از هما زارعی پور 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختری از جنس دردم pdf از هما زارعی پور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هما زارعی پور مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان دختری از جنس دردم

تکه‌ای یخ بودم با درد هایم تنها

غم چشمانم را حتی یک کودک مـیـدیـد

تنها بودم..تـو آمدی آرزویم بودی فکر مـیکردم آرزویی محال هستی اما

عشق در قلب تـو نیز رخنه کرد..درست مانند شکوفه بر تن یک درخت بدون برگ و

خشک..مال من شـدی اما الآن کجایی..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نافرجام سارا محسنی

قسمت اول رمان دختری از چنس دردم

از خـونه زدم بیرون نمـیـدونم چرا امروز انقد دارم گذشتمو مرور مـیکنم برا خـودم

دوباره ذهنم درگیر گذشتـه بود

هووووف ….

به پارکی که نزدیک خـونمون بود رفتم روی یکی از نیمکتای پارک نشستم .

خـواستم هندزفریامو بزارم تـو گوشم

که اهنگ مورد عالقمو گوش بدم

که صدای رعد و برق اومد

اولین بارون پاییزی باررریـد

سرمو رو ب اسمون کردم چشامو بستم

گذاشتم قطره های باروون روی صورتم بباره

چه قد تنها شـدم بعد از نامزدی همراز

انگـار اونم دیگـه وقتی برا من نداشت درگیر کـارا عروسی و عقد بود

به خانوادم فک کردم

ب گذشتم

ب آینده ای که ازش خبر ندارم ..

ب مادر دلسوزم .

ب پدری که هیچ حسی تـو چشماش نسبت ب خـودم نمـیـدیـدم ..

ب خـواهر بردارا ناتنیم که برام بیشتر از خـواهر و برادرا تنی بودن .

به این مریضی کوفتی که از دوازده سالگی افتاد ب جووونم ..

ب اینکه دیگـه از اون موقع همون ی ذره اسایشم از بین رفت

بدبختیام شروع شـد .
و .
ب خـودم که اومدم خیس اب شـدم

هوووف بایـد مـیرفتم خـونه وگرنه حالم بد مـیشـد

حوصله سرما خـوردگی نداشتم

سریع از جام بلند شـدم

ب سمت خـونمون رفتم ..

ب جلوی در رسیـدم

قبل از اینکه داخل بشم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان