دانلود رمان عشق در نمیزند  از فاطمه زره پوش

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق در نمـیزند pdf از فاطمه زره پوش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فاطمه زره پوش مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق در نمـیزند

داستان در مورد دختری به اسم رهاست که همـیشـه غرور تـوی زندگیش حرف اول رو مـیزنه و

همـیشـه در برابر پسرا کوه غرور بوده و در این ۶داستان با پسری از جنس خـودش یعنی

مغرور و متنفر از جنس مخالف خـودش برخـورد مـیکنه این برخـورد بر اثر یه تصادف به وجود مـیاد و

باعث مـیشـه این دو تا سر راه هم قرار بگیرن و با هم همکـار بشن و از همـین جاست که

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شب های لرز آور امریکن

قسمت اول رمان عشق در نمـیزند

آروم وطوري وارد قلبت ميشـه وتـوي عمق قلبت ریشـه

ميکنه که نميفهمي چي شـد؟ چه جوري شـد

؟و وقتي به خـودت مياي که

ساعت هفت و ربع بود با صداي زنگ ویولون

گوشيم که آهنگ cristalyzليندزي استيرلينگ بود

ازخـواب بيدارشـدم هميشـه عاشق این آهنگ بودما

اصال ازوقتي کليپ این آهنگ رو دیـدم عاشق

ویولون شـدم وهمين باعث شـد برم ویولون یاد بگيرم

ولي از وقتي این آهنگ رو به عنوان زنگ

صبح براي دانشگـاهم رو گوشيم گذاشتـه بودم

دیگـه داشتم از این آهنگ متنفر ميشـدم بعد از

این که کلي گوشيم تـوسر خـودش زد تا بيدارم کنه !

باالخره بلند شـدم و خاموشش کردم و رفتم

طرف دشوري دو تا چشام از زورخستگي بستـه بودم

منتـها هرچند لحظه یه بار یکي ازچشام

روباز ميکردم محض اینکه احيانا نرم تـوي دیوار!!!

همونجوري رفتم تـوي دشوري بادیـدن قيافه

خـودم تـوي آینه وحشت کردم موهاي ژوليده

چشماي پف کرده صورت رنگ پریـده که بيش ازحد

به سفيدي ميزد شبيه روح شـده بودم با خـودم گفتم:

بيچاره شوهرم سکتـه ميکنه منو اینجوري ببينه!!

بعد دوباره همون افکـار به قول حنانه هم دانشگـاهيم

فِمِنيستيم …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان