دانلود رمان عشق و عطش از بهیه پیغمبری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق و عطش pdf از بهیه پیغمبری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بهیه پیغمبری مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق و عطش

داستان درباره ی دختری به اسم ماه بانو هستش که تـو عروسی دختر خاله ش

عاشق حبیب, ویولن زن گروه ارکستر مـیشـه و گول عشق دروغ حبیب رو مـیخـوره و

عفت خـودش رو از دست مـیـده و به خاطر این کـار مـیخـواد که دست به خـودکشی بزنه اما…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان عشق و عطش

به آرامـی گفتم: »چه عاشق پیشـه! چه دستاویزها که برای عاشق

شـدن نمـی یافتیـد! عالمتـها و اشاره هایی که مفاهیمشان

را از دست داده اند. همانطور که گفتیـد، همه ی دغدغه ی ما

زنده ماندن و زندگی کردن است. نه عاشق شـدن و

عاشق ماندن!«

پیرزن نالیـد: »زندگی کردن فقط زنده ماندن و جور کردن سور و

ساطش نیست. زندگی کردن یعنی حیات و شادابی

روح و آن زمان که خـوشبختی، به راستی زندگی مـی کنی و

معنای خـوشبختی دریافتن عشق حقـیقـی است! عشقـی که تـو

را به شکوه مـی رساند و حکماً همـیشـه آن چیزی نیست که

تـو باورش داری، بلکه نیاز شریفی است که از قلبی پاک

برخاستـه و به جانی محتاج مـی نشیند!«

احساس مـی کردم که با من حرف نمـی زند، بلکه خاطره های

گذشتـه اش را مرور مـی کند. خاطره هایی را که موجب

شناخت بیشتر و پختگیش شـده بود. خاطره هایی که

هر با با دیـدن عکس های آلبوم قدیمـیش در او زنده شـده و

دگرگونش مـی کردند. فرصت مناسبی دست داده بود تا ماه بانو،

بانوی خیال انگیزی که همه ی حواسم را به خـود

معطوف داشتـه بود را بهتر بشناسم، ماه بانویی که از تکرار

اسمش دچار احساسی غریب و ناشناختـه مـی شـدم! انگـار

چیزی مارا…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان