دانلود رمان مرد عروسکی  از سیرا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مرد عروسکی pdf از سیرا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سیرا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان مرد عروسکی

ساعت ۳۰:۸ صبح روز دوشنبه

دکتر کـاوه تند تند پیپ مـیکشیـد ، بوی تـوتـون در فضای اتاق مشاوره پراکنده شـده بود ..

جای سیگـاری پر که رو به رویم قرار داشت به من دهن کجی مـیکرد ..

سرم را پایین انداختم و شقـیقه هایم را فشار دادم ..

سایت کتابساز دانلود رمان + انجمن
پرده های ضخیمـی که مانع از ورود نور مـیشـد فضای اتاق را تاریک کرده بود ، تاریک مانند ذهنم ..
کـاوه رو به روی من پشت مـیز فلزی لم داده و سخت در فکر بود ….

دانلود رمان جنایت اذهان سیرا

متن اول رمان مرد عروسکی

آنهایی که معرفی اش کرده بودند مـیگفتند بهترین روانپزشک تـهران است ،

کسی روی دستش نبود ! مدرک دکترایش را از

معتبرترین دانشگـاه آمریکـا اخذ کرده و هیچ تردیـدی در کـارش وجود نداشت

اما به گفتـه خـویش این کیس از نادرترین مواردی بود

که در طول سالیان متمادی برایش پیش آمده بود ..

دکتر کـاوه ۶۰ سالی داشت ، مردی الغر ، با موهای جو گندمـی و

کم پشت و چشمهای طوسی ..

چروک های کهن سالی اطراف چشمش پشت عینک مستطیلی

دستـه مشکی پنهان شـده بود ..

نفسی عمـیق کشیـد ، پیپ راکنار گذاشت ، پرونده رعنا را برای بار پنجم

زیر و رو کرد و رو به من گفت : از اول شروع کن

، از اول اول .. مـیخـوام این دفعه بدونم داستان تـو چی بوده ..

سربلند کردم و در چشمانش زل زدم …

چند سال قبل :

– آخ ، مازیار .. داری دیوونم مـیکنی ! عاشقتم لعنتی ..

موهایم را چنگ زد و ناله کرد : بسه .. بسه .. آه !

سرم را از زیر پتـو باال آوردم و کنارش دراز کشیـدم ، تره ای از موهایش را در دستانم گرفتم و در چشمهای زمردی رنگ

خمارش زوم کردم ..

– دوستت دارم مـیترا ..

ریشخندی زد و گفت : پسر احساسی دوباره بعد از سکس رمانتیک شـده ..

– مـیـدونی که چقدر مـیخـوامت ..

تـه ریشم را نوازش کرد و با عشوه گفت : مـیـدونم عزیزم ، منم دوستت دارم .

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان