دانلود رمان من پسر نیستم  از مبینا.قاف

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان من پسر نیستم pdf از مبینا.قاف با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مبینا.قاف مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان من پسر نیستم

مها دختری که با تغییراتی به وضوح در ظاهرش، وارد عمارت بزرگ هخامنش در لندن مـی‌شـه!

ظاهری منحصر به فرد. با ظاهر یک مذکر! اما رئیس عمارت برای چی به دنبال یک بدل مـیگرده؟

دست آخر، قصه مهای در ظاهر پسر و افراد داخل عمارت چی مـی‌شـه؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کل کلای منو غزل مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان من پسر نیستم

برگشتم بب ینم کی ه که اکیپ خـوشگلا رو دیـدم(همون چهار تا خـوشگل همکلا سی)

دیاکو:بنظر من دوستتـون درست مـیگن،کـار ه درست ی نی س که بخـواین اونجا سرک بکشین

سامـیار:دور از ادبه اونم واسه ی ه خانم محترم

آرزو:اگـه یک ی ببینه چی مـیگ ه اخه!!!!! !

برگشتم به ساشا نگـاه کردم تااونم حرفشو بزنه ول ی انگـار اون مثل اینا سخنران ی ا ی نداشت که بکنه..

یه چشم غره به چهار تاشون انداختم و گفت م

_فک نکنم آشنا شـدن با مح یطی که دارم درس مـیخـونم دور از ادب باشـه ….ای ن

که شما بدون نظر خـواستن ازتـون م یاین اینجا و سخنرانی مـیکنی ن دور از ادبه …

بعدشم بدون تـوجه به اونا که با اخم بهم زل زده بودن دست پری و آرمان رو کشی دم و از اونجا دور ش دیم. ….

 ر سیـدیم خـونه وتـوو راه پله ها با

ارمان قرار گذاشتی م که شب بریم هم ی ه گشتی تـو شـهر بزنی م هم اینکه شام بیرون بخـوریم. ..

وارد خـونه که شـدم بدون تـوجه به پ ری رفتم تـوو اتاق و دراز کشیـدم…از پ ری ناراحت بودم ،

لجبازی ه مزخرف پر ی باعث شـد اونا هرچی دلشون مـیخـواد به من بگن

هی خدا ….دلم تنگ شـده برا مامانم و فرهان وقتی به …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان