دانلود رمان نمیخوام خواهرت باشم  از فائزه بهشتی راد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم pdf از فائزه بهشتی راد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فائزه بهشتی راد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم

رمان من درمورد یه دختره که در اثر تصادف رانندگی فراموشی مـیگیره و یه پسر جوون به اسم آیـدین و

مادربزرگش وارد زندگیش مـیشن، فکر مـیکنه خانواده ش هستن ولی اون پسر کسیه که باعث فراموشیش شـده

کسی که باهاش تصادف کرده و فرار کرده حالا چرا اومده دو هفتـه ای مـیگذره و یه اتفاقاتی مـیفتـه که

اون دختر که چیزی رو به خاطر نمـیاره مـیخـواد با آیـدین و مادربزرگش زندگی کنه و…

دانلود رمان بادیگـارد اجباری فائزه بهشتی راد

متن اول رمان نمـیخـوام خـواهرت باشم

چشمامو سخت باز کردم، آخ سرم دستامو گذاشتم رو شقـیقه هام و

فشار دادم چرا دردش آروم نمـیشـه یکم فکر کردم چیزی یادم نیومد اسمم

چیه نمـیـدونم! خیلی مـیترسم خدایا من کی ام خانواده م کجان

چرا هیچی یادم نمـیاد آخ سرم! چرا اینقد سرم درد مـیکنه اینجا کجاست ای

خدا من کی ام سوال مو با صدای بلند پرسیـدم:

من کی هستم

به اطراف نگـاه کردم یه دختر کنار تخت کناریم بود که وقتی متـوجه من شـد سریع با صدای جیغ جیغویی گفت:

دختره به هوش اومدی وایسا من برم به دکتر خبر بدم!

و رفت بعد از پنج دقـیقه یه دکتر اومد و معاینه م کرد ازش پرسیـدم!

من کی هستم

دکتر متعجب نگـام کرد ولی چیزی نگفت ادامه دادم:

من چرا اینجام خانواده م کجان اصال خانواده دارم خانواده م کیا هستن

دکتر سرشو انداخت پایین و گفت:
دکتر نمـیـدونم کی هستی فقط مـیـدونم تصادف کردی و راننده ماشینی هم که بهت زده فرار کرده وقتی آوردنت بیمارستان حالت خیلی بد بود هیچ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان