دانلود رمان ویانا نیوز از آمنه آبدار 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ویانا نیوز pdf از آمنه آبدار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان آمنه آبدار مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان ویانا نیوز

ویانا دختر سر به هوایی که با پارتی بابای پر نفوذش تـوی یه مجله خبری معتبر شروع به کـار مـی کنه و

این سر آغازی مـیشـه برای آشنایی با آویز و ماجرا های طنزشون.

آویز پسر خـود ساختـه از قشر ضعیف جامعه ست که با مرگ پدرش سرپرستی کل خانواده بر عهده اش افتاده و کـار کرده…

این بین ویانا مـی تـونه زندگی آویز رو از این رو به اون رو بکنه و شخصیت های جدیـدی که وارد رمان مـیشن

تغییراتی در زندگی آویز و ویانا به وجود مـیارن و با یه ماموریت خبری، خیلی چیز ها رو مـیشـه…

رمان پیشنهادی:

داتلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان مجرم عاشق

قسمت اول رمان ویانا نیوز

به نام خداوند بخشنده مهربان

این تیکه از لاکم چرا کنده شـده؟ پوفف، این ناخنمم دیروز شکست،

حالا چرا من این ناخنای دست چپم رو گرفتم اون یکی رو نه؟ شبیه دمپایی لنگـه به لنگـه شـده… شانس مارو!

– ویانا جان؟

اون یکی دستمم بگیرم؟ نه آخه بگیرمم دستم شبیه بعضی از مردا بدون سبیل مـیشـه.

– ویانا!

بدون اینکه سر بلند کنم، چشمم رو گردوندم و یه نگـاه به بابا که لبخند حرصی رو لباش بود و

یه نگـاه به مفتاحی که یه جور خاصی نگـام مـی کرد، نمـی دونم چجوری ولی یه جور خاصی بود.

– بله؟

– دخترم آقای مفتاحی با شما بودن.

نیشم رو باز کردم و گفتم: جانم؟

با لبخند گفت: پس خبرنگـاری خـوندی؟

چشمام رو بستم و با افتخار سری تکون دادم و لبخندی زدم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان