دانلود رمان پیچک های احساس  از نگار

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیچک های احساس pdf از نگـار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگـارمـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان پیچک احساس

احساس مثل پيچك مي مونه هر چه قدر مانعش

شي باز رشـد مي كنه و روي ديوار قلب بالا مي ره …

داستان درباره ي دختري به نام آرياناست كه پسري به نام وحيد از

دوستش (نريمان) مي خـواد با آريانا ازدواج كنه و خـودش مي ره لندن و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان پیچک های احساس

حس تنبلي مي كردم . اين از اون روزهاست كه دوست ندارم برم سركار .

با تنفر سرم رو تـوي بالش به شـدت تكون

دادم و گفتم : نه نه .

ولي فايده نداشت . نگـام كه به عقربه ي ساعت افتاد با رخـوت

از جام پاشـدم و با حرص رو به روي آينه وايستادم . از

ديدن قيافه ام هم وحشت كردم هم خنده ام گرفت .

واي اين چه سر و وضعيه ؟

به آينه نزديك تر شـدم و با گفتم “خدايا چرا چشمام پف كرده.”

به طرز وحشتناكي موهايم در هم بود . حالم از اون همه آشفتگي

به هم مي خـورد . اولين كاري كه كردم موهام رو

شونه كشيدم و هل هلكي باالي سرم بستم . پشت موهام كه

پوشيده مي شـد ولي هيچ وقت نمي گذاشتم جلوي موهام

اين طوري بي ريخت باشـه . سريع سشوار رو روشن كردم و

جلوي موهام رو صاف كردم . بعد از اينكه كارم تموم شـد

با رضايت به موهايم كه انگـار از اول لخت بوده نگـاه كردم .

سرم رو برگردوندم . نگـاهم كه به عقربه هاي ساعت

افتاد عصبي شـدم . اين ساعت كه همش عجله داره رد شـه …

حاال بايد يه فكري براي پف چشام كنم . اصالً وقت اين

كارها رو نداشتم . سريع مسواك و حوله به دست سمت

دستشويي رفتم . انگـار مسابقه ي دو بود . همه كارا رو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان