دانلود رمان گلاب و چای قرمز از سما جم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گلاب و چای قرمز pdf از سما جم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سما جم مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان گلاب و چای قرمز

وضعیت عجیب و نامتعارفی ؛ در جریانِ سر و سامان گرفتن و روبراه شـدن

اوضاع زندگیِ خشایار به وجود مـیاد و اون رو بی خیالِ هر چه سر و سامان گرفتن مـی‌کنه؛

ولی زمانی نمـی‌گذره که رایحه‌ی خـوش زنی وارد محدوده‌ی بی خیالیش مـی‌شـه و اون کسیه که..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان ترنج و عطر بهار ترنج سما جم

قسمت اول رمان گلاب و چای قرمز

چنان مشتی تـوی صورتش خـوابوندم که صدای پاره شـدن

مویرگ های شبکیه و ماهیچه های اطراف چشمش هم به

گوشم خـورد!

مشت خـودمم دردناک بود و بیشتر از اون قلبم ؛ رفیق هم اینقدر نامرد؟!

دو ماه پیش وقتی مجبور شـدم به خـواستگـاری مژده برم؛

تموم همّ وغمم این بود که سعی کنم بی تـوجه به همهی

حاشیههای ازدواج فامـیلی محکم باشم و مسئولیت این

ازدواج رو به عهده بگیرم و مرد و مردونه پای تصمـیمـی که در

واقع یه نفر دیگـه برام گرفتـه بود وایسم و

دل بدم به اونکه ظاهرا هیچ وقت دلش با من نبود.

اومدم از کنار نامردِ به خاک افتادهاش رد بشم که

صدای فیس و فین دماغِ مژده نگـاهم رو به سمتش کشوند .

سرد و جدی صدام رو انداختم تـو حنجرهام :

– مـیری پیش ننه و بابات از سیر تا پیاز خبط و غلطی که

کردی رو خیلی واضح و روشن به زبون خـوش مادری براشون

تعریف مـیکنی اگـه یه کلمه حرف دروغ به گوشم بخـوره

فیلمتـون رو مـیذارم تـو گروه فامـیلی تا همهی دوست و آشناها

چهره ی شغال صفتِ جفتتـون رو ببیننداهم و

کشیـدم و رفتم و نخـواستم فکر کنم که بعدِ رو شـدن غلط این دو

چطوری بایـد تـوی چشمای فرنگیس نگـاه …

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان