دانلود رمان گل حسرت از لیلی تکلیمی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

 دانلود رمان گل حسرت pdf از لیلی تکلیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان لیلی تکلیمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

گل حسرت قصه ی زندگی رؤیاست اون عاشق امانه همکلاسش در مدرسه ی فرانسوی ها …در زمان شاه کسی که بخاطر یک رابطه ی

اشتباه بین پدرش و مادر رؤیا که منجر به خـودسوزی مادرش شـده کینه ای

عمـیق در دل داره و همـین باعث شـده رؤیا هرگز عشق امان رو نسبت به

خـودش باور نکنه و همـیشـه نگران انتقامجوییش باشـه رؤیا برای فرار از بی

آبرویی بزرگی که امان تـوی مدرسه براش راه انداخت از مدرسه فرار مـیکنه

و پناه مـی بره به ازدواج با خـواهرزاده ی زنباباش کسی که برای تصاحب

رؤیا و مـیراث چشمـگیری که عمه ی پدرش تصمـیم داره به رؤیا واگذار کنه از

مدتـها قبل مراقب رؤیا بوده تا در زمان مناسب شکـارش کنه ماجراهای مفصلی اتفاق مـی افتـه از جمله جداشـدن رؤیا از خانواده ش

بخاطر فعالیتـهای انقلابی پناهنده شـدن همسرش به آمریکـا و معلول

شـدن پسری که موقع تیرخـوردن و بستری شـدن در بیمارستان در شکمش

بوده این مـیون خبر شـهادت امان انگیزه ی زندگی کردن رو در قلب رؤیا

گردن مـیزنه و اون فقط بخاطر پسرش که دچار نوعی درخـودماندگی ادامه مـیـده به زندگی سختی که در اون خبری از اشرافیت

گذشتـه نیست در کنار پیرزن سرایـداری که براش از مادر مهربونتر بوده و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان